F3M Levstek d.o.o.

Sterilizatorji odpadnih voda za

bolnišnice in zdravstvene laboratorije

VentilAQUA White sterilizatorji so namenjeni izključno zdravstvenemu sektorju ter so specializirani za dezinfekcijo in sterilizacijo kontaminiranih odpadnih voda.

Prednosti

VentilAQUA White

VentilAQUA White Steri+ O3 od podjetja F3M Levstek d.o.o.

Osredotočenost na javno zdravje

Dandanes po vsem svetu večina bolnišnic, zdravstvenih laboratorijev in drugih s tem povezanih služb odvaja bakteriološko onesnaženo odpadno vodo v javno kanalizacijo. To povečuje tveganje za izpostavljenost ljudi odplakam, onesnaženim z nevarnimi virusi in bakterijami. VentilAQUA uporablja tehnologije, ki so posebej osredotočene na reševanje tega problema z namenom varovanja javnega zdravja.

Popolna sterilizacija in dezinfekcija

VentilAQUA je razvila tehnologijo za hladno sterilizacijo, ki deluje pri pogojih brez povišanega tlaka in sobni temperaturi. Ta tehnologija z nizkimi investicijskimi stroški zagotavlja odpravo potencialno nevarnih odplak uničenja mikrobne aktivnosti preko sterilizacije odpadnih voda. Proizvod VentilAQUA white bo poskrbel, da v okolje ne bo odtekel niti en sam aktiven virus ali bakterija, s čemer boste posredno poskrbeli za zdravje ljudi.

Enostavna rešitev z nizkimi obratovalnimi stroški

Te enote so enostavne za uporabo zaradi kompaktnosti in majhnosti ter prilagodljivosti. Imajo tudi izjemno nizke obratovalne stroške, saj ne potrebujejo vira toplote, tlaka in kemikalij. Namestitev (laboratorij, operacijska dvorana, mrtvašnica itd.) je zaradi tega enostavnejša. Za prilagoditev objektov niso potrebna večja gradbena dela.

Način delovanja

VentilAQUA White

Kompaktni, vnaprej sestavljeni mobilni sistemi, nameščeni na mestu odpadne vode, plug and play, brez potrebe po nadtlaku, povišani temperaturi ali dodatkov kemikalij.

VentilAQUA White Steri+ O3 od podjetja F3M Levstek d.o.o.

STERI+03

Sterilizira onesnaženo odpadno vodo za namen varnega odvajanje v kanalizacijo. Delovanje je povsem varno, ker ni neposrednega stika med odplakami in prečiščenimi vodami. Gre za popolnoma zaprto enoto s prezračevalniki, opremljenimi z aktivnimi ogljikovimi filtri, teki so povezani s centralnim prezračevalnim sistemom.

VentilAqua White Series Steri

STERI+

Kemični nevtralizacijski sterilizacijski sistemi, ki uporabljajo cikle bakteriološke inaktivacije s kislino / bazo v postopku šaržnega postopka. Sistemi so kompaktni, z nizkimi obratovalnimi stroški in popolnim podatkovnim nadzorom. Sistemi vključujejo vse potrebne zalogovnike vode. Sistemi Steri+ zamenjujejo tradicionalne enostavne nevtralizacijske sisteme, ki imajo običajno slabe nadzorne sisteme.

Možnosti uporabe

Odkrijte primere rešitev čiščenja odpadnih voda.

Laboratoriji

Pomemben evropski znanstveni jedrski laboratorij z zelo onesnaženimi vodami je  želel znižati obratovalne stroške zaradi shranjevanja potencialno onesnažene vode. Vgrajena je bila enota STERI+O3, ki je po sterilizaciji odvajala obdelano vodo neposredno v kanalizacijo, v skladu z vsemi lokalnimi zahtevami in predpisi. Ker shranjevanja odpadne vode in odvozov s tovornjaki ni bil več potreben, so prihanili tako na denarju kot na prostoru ter zmanjšali okoljski odtis in nevarnost za okužbe.

99,99%

zmanjšanje prisotnosti virusov in bakterij

99,9%

znižanje operativnih stroškov

Bolnišnice

Poslanstvo največje porodnišnice v Evropi, ki se nahaja v središču velike evropske prestolnice, je skrb za javno zdravje. Poleg tega pa mora tudi zagotoviti, da bolnišnična odpadna voda ne kontaminira vodnega okolja. 

Bolnišnica je zahtevala sistem za odpravo shranjevanja mikrobiološko onesnažene vode in prevoza s tovornjaki, da bi ustvarili varnejše okolje za vse, od pacientov do zdravnikov, medicinskih sester do podpornega osebja. Prenova objektov je vključevala namenske odtočne kanalizacijske cevi za kontaminirane vode, ki so šle neposredno v enoto STERI+O3 in se po obdelavi odvajale v javno kanalizacijo. Transportna logistika ni bila več potrebna, vzdrževalni posegi so bili varni, vse onesnažene vode so se odvajale v  najbolj varnih pogojih, virusi ali bakterije zaradi uničenja na sami lokaciji tako  niso dosegli javnih površin.

99,99%

zmanjšanje prisotnosti virusov in bakterij

99,9%

znižanje operativnih stroškov

Mrtvašnice in pogrebna podjetja

Velika pogrebna hiša, ki dnevno izvaja večje število tanatopraksij, je imela težavo doseganja skladnosti odvajanja odpadne vode z lokalnimi predpisi. Namestili so enoto STERI+O3, ki je zagotovila učinkovito eliminacijo virusov in bakterij, pa tudi zmanjšanje KPK in zadrževanje trdnih snovi. Nameščen je bil prilagojen sistem STERI+O3, posledično shranjevanje in  odvoz odpadnih voda ni bil več potreben, kar je posledično močno zmanjšala obratovalne stroške.

99,99%

zmanjšanje prisotnosti virusov in bakterij

99,9%

znižanje operativnih stroškov