F3M Levstek d.o.o.

Čistilne naprave za

industrijo

Celostne rešitve zasnovane z najbolj naprednimi tehnologijami čiščenja industrijskih odpadnih voda.

Prednosti

industrijskih čistilnih naprav VentilAQUA

Čistilna naprava VADOF od VentilAQUA

Tehnološko napredne tehnologije

Od leta 2000 podjetje VentilAQUA razvija in patentira tehnološke rešitve za čiščenje industrijskih odpadnih voda iz različnih panogah. Iz odpadne vode lahko odstranimo različna onesnažila in poskrbimo za ponovno uporabo prečiščene vode. Vnaprej sestavljene enote so rezultat dolgoletnega lastnega razvoja in raziskav, kar nas v svetovnem merilu postavlja v ospredje ponudnikov naprednih rešitev čiščenja odpadne vode.

Trajnostne in ekonomsko učinkovite rešitve

Naše rešitve so trajnostno in ekonomsko naravnane, kar pomeni, da stremimo k izbiri tehnoloških postopkov, ki dosegajajo največji možen učinek čiščenju pri najnižjem možnem vnosu energije, surovin in časa. S pravo izbiro opreme tako zagotovimo večje varovanje okolja ob sočasnem zniževanju stroškov čiščenja odpadne vode.

Skladno z zakonodajo

Naši tehnološki postopki lahko dopolnijo ali nadgradijo obstoječe čistilne naprave, da postanejo skladne z novimi predpisi in zahtevami.

Narejene po meri

Ponujamo trajnostne rešitve izdelane po meri naročnika. Od majhnih čistilnih naprav s pretokom nekaj m3 na dan, do velikih objektov, ki lahko dnevno prečisti do nekaj tisoč m3 odpadne vode.

Enostavna vgradnja in obratovanje

Nudimo tehnologijo, ki je enostavna za vgradnjo, vzdrževanje in obratovanje. Sistemi so izdelani na način priklopi in obratuj (ang. Plug-and-Play).

Naš pristop

VentilAQUA Blue

Čistilne naprave so dimenzionirane glede na obremenitev odpadne vode in zahtevam naročnika, ter lahko vključujejo fizikalne, kemijske in biološke procese.

Tristopenjski sistem čiščenja

Imamo rešitve za vse vrste industrijskih obratov.

Elektrokemijski

postopki čiščenja

VentilAQUA je razvil naprave,  ki vključujejo tehnološke postopke elektrokoagulacije, elektrofenton in elektrooksidacije in  lahko nadomestijo tradicionalne kemijske postopke. Njihova prednost so nižji obratovalnimi stroški, nižja proizvodnja blata ter učinkovito odstranjevanje težje razgradljivih snovi iz odpadne vode.

Kemijski

postopki čiščenja

Načrtuje, zgradimo, vgrajujemo, servisiramo ter nenehno izboljšujemo po meri izdelane sisteme. Naše tradicionalne metode kemične obdelave odpadne vode zajemajo koagulacijo/flokulacijo, ki je izboljšana z našimi sistemi VAMEC in VAMED, katalitskimi procesi, adsorpcijskimi tehnologijami in razvojem novih kemikalij.

Biološki

postopki čiščenja

Razvijamo nove biološke rešitve čiščenja odpadne vode ali prenavljamo obstoječe z namenom izboljšanja učinkovitosti čiščenja, večjih prihrankov energije ali jih uskladimo z  novimi zakonodajnimi  predpisi. Najboljšo biološko rešitev prilagodimo potrebam stranke. Nudimo različne tehnologije s suspendirano (SBR, MBR, sistemi s čepastim tokom) ali pritrjeno biomaso (MBBR).

Možnosti uporabe

Odkrijte primere rešitev čiščenja odpadnih voda.

Mleko in mlečni izdelki

Eno večjih portugalskih mlečnih podjetij je podjetju VentilAQUA zaupalo razvoj celovite rešitve za čiščenje njihove odpadne vode. Ob upoštevanju najboljših sistemov čiščenja odpadne vode vode, ki nastane pri predelavi mleka, masla in smetane, je VentilAQUA predlagal uporabo šaržnega procesa biološke oksidacije po postopka SBR (sequence batch reactor).

Za 600 m3 odpadne vode dnevno so postavili tri SBR reaktorje, vodene s  sistemom SmartSBR. Po uspešnem obratovanju ta tehnologija omogoča naročniku, da čiščeno vodo ponovno uporabi za druge tehnološko manj zahtevne procese, kot je pranje površin. Odpadna voda se zaradi visoke vsebnosti maščob pred biološkim procesom prečisti na flotraciji (DAF). Blato, ki se izloči na flotaciji in v procesu biološkega čiščenja se strojno zgosti na centrifugi.

95%

eliminacija KPK

90%

eliminacija BPK5

99%

eliminacija olja in maščob

99%

eliminacija TSS (neraztopljenih snovi)

Avtomobilska in kovinska industrija

Podjetje v Braziliji, ki proizvaja dele za avtomobilsko industrijo, je za čiščenje odpadnih voda uporabljalo tradicionalni fizikalno-kemični postopek koagulacije in flokulacije. Obstoječi postopek iz odpadne vode ni dovolj učinkovito oboril mineralnih olj in kovin. Soočali so se z visokimi obratovalnimi stroški in nizko stopnjo stabilnosti procesa.

Za reševanje tovrstnih problemov je VentilAQUA predlagal uporabo napredne oksidacijske tehnologije (AOP) po postopku elektrokoagulacije in elektrooksidacije, ki sta bili zlahka dodani k obstoječi čistilni napravi. Dodana tehnološka rešitev je brazilskemu podjetju znižala obratovalne stroške, povečala stabilnost in učinkovitost, zagotovila skladnost ter omogočila ponovno uporabo vode. Zmanjšala se je tudi količina nastalega blata.

99,9%

eliminacija kovin

90%

znižanje dodatka lužine

50%

znižanje produkcije blata

Nakupovalna središča in komercialne kuhinje

Veliko južnoameriško nakupovalno središče z desetinami restavracij, ki dnevno pripravi  na tisoče obrokov, se je soočalo z vedno večjimi težavami pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajnimi zahtevami  za izpust v kanalizacijo po parameterih KPK ter olje in maščobe. Iz maščobolovilcev se je na dvorišču širil neprijeten vonj, kar je še povečalo željo po novi rešitvi.

V pomoč pri reševanju tega problema je VentilAQUA predlagal uporabo kompaktne rešitve, ki temelji na procesu elektrokoagulacije in flotacije na enoti VAMEF.  Iz odpadne vode so tako učinkovito odstranili olja in maščobo ter znižali KPK.  Na lokaciji ni več prihajalo do neprijetnih vonjav, zmanjšala se količina odvoza maščobe, manj je bilo neprijetnih posegov v čiščenje odtočnih cevi,  kar je ljudem v nakupovalnemu središču ponovno omogočilo prijetno nakupovanje.  Za postavitev dodatnih elementov čiščenja odpadne vode niso bila potrebna večja gradbena dela. Čiščeno vodo so uporabili za ponovno uporabo splakovanja. 

 

< 1 leto

Manj kot 1 leto povrnitve stroškov investicije

90%

eliminacija BPK5

50%

zmanjšanje porabe vode za splakovanje

Sadje in zelenjava

Eno največjih mednarodnih vodilnih podjetij s sadnimi koncentrati se je odločilo za VentilAQUA sisteme čiščenja odpadne vode za vse svoje industrijske obrate. Za obrat na Portugalskem, ki proizvede 200 m3 odpadne vode na dan, je VentilAQUA razvil rešitev, ki temelji na kombinaciji procesa pritrjene in suspedirane biomase. Sistemu MBBR, kot primarne stopnje zmanjšanja organske obremenitve, sledi sekundarna biološka stopnja s suspendirano biomaso v čepastem toku. Kombinacija teh dveh tehnologij je omogočila maksimalno povečanje učinkovitosti procesa čiščenja odpadne vode, zagotovila stabilno obratovanje pri visokem nihanju obremenitve in skladnost z zakonskimi zahtevami.

98%

eliminacija KPK

95%

eliminacija BPK5

90%

eliminacija dušika

98%

eliminacija TSS (neraztopljene snovi)

Kozmetika in detergenti

Eden največjih portugalskih proizvajalcev detergentov in čistilnih izdelkov je poskušal najti najboljšo rešitev za čiščenje svoje odpadne vode. Veliko število različnih izdelkov se je odražalo v stalno spreminjajoči sestavi in kompleksnosti odpadne vode.

Za rešitev te težave je VentilAQUA v tovarni implementirala tehnologijo VABEC, ki deluje po postopku elektrokoagulacije, s pretočno zmogljivostjo 4 m3/h. Ta sistem je naročniku omogočil, da je premostil  omejitve čiščenja, ki jih je predstavljala predhodnja, stara in tradicionalna tehnologija čiščenja odpadne vode.

80%

eliminacija KPK

75%

eliminacija površinsko aktivnih snovi (detergentov)

90%

eliminacija TSS (neraztopljene snovi)

Keramika in steklo

Velik mednarodni proizvajalec steklenic je imel težave z recikliranjem vode, saj ta ni bila dovolj prečiščena, ter nabiranjem blata v kalupih.

Za reševanje njihovih težav je VentilAQUA obstoječ proces čiščenja nadgradil s tehnologijo flotacije (VAMEF) s pretokom  15 m3/h. Rešitev je omogočila popolno recirkulacijsko čiščene vode saj je iz odpadne vode izločila vse olja in suspendirane snovi.

100%

eliminacija olja

99%

ponovna uporaba vode

99,9%

eliminacija TSS

Avtopralnice

Naša stranka je podjetje za pranje avtomobilov in tovornjakov in sočasno največje portugalsko podjetje za pripravo transporta novih avtomobilov do trgovcev. To podjetje se je še posebej zavzemalo za izboljšanje okoljskega ravnovesja in finančne učinkovitosti pri ponovni porabi vode.

Na lokaciji sta bili tako nameščeni dve napravi. Prva naprava je namenjena čiščenju novih avtomobilov, katerih odpadna voda vsebuje voske, detergente in druge onesnažila in deluje po postopku flotacije (DAF VAMEF). Druga naprava  pa je namenjena čiščenju odpadne vode, ki nastane pri pranju tovornjakov za prevoz novih avtomobilov. Vključen je postopek elektrokoagulacije (VAMEC), ki je obratovalno manj zahteven in bolj zanesljiv. Obe napravi s kapaciteto 2 m3/h sta pripomogli velikemu zmanjšanju finančnih odhodkov zaradi možnosti ponovne uporabe vode za pranje.

99%

eliminacija ogljikovodikov

99,9%

eliminacija TSS

< 18 mesecev

povračilo investicije v 18 mesecih, zaradi ponovne uporabe vode

Barvanje tekstila in pranje denim

Vodilni svetovni proizvajalec zadrg se je soočal s težavami zagotavljanja skladnosti čiščene vode na parametrih površinsko aktivne snovi in KPK. Za rešitev tega problema je VentilAQUA uvedel postopek elektrokoagulacije VABEC, povezan s sistemom flotacije VAMEF DAF. Ti dve tehnologiji sta skupaj omogočili popolno odstranitev barve, površinsko aktivnih snovi in posledično KPK in BPK5. Iz čistilne naprave sedaj odteka bistra voda s pretokom 6 m3/h. Podjetju so se sočasno znižali obratovalni stroški tudi na račun manjše produkcije blata. Dokazala se je učinkovitost, ki je veliko boljša od standardnega kemičnega postopka čiščenja odpadne vode.

< 2 mg/L

površinsko aktivnih snovi

< 120 mg/L

KPK

Barvanje v industriji

Industrija izdelave čevljev se razvija že leta, danes pa tržni trendi zahtevajo nove proizvodne procese. Pravzaprav je barvanje čevljev postalo običajna tehnika sodobnih industrij. VentilAQUA je za največjega portugalskega proizvajalca čevljev razvila rešitev, ki temelji na svojih kompaktnih obratih VAMEC. Ta rešitev je omogočila ne samo obdelavo vode, ki prihaja iz barske kabine, ampak tudi ponovno uporabo obdelane vode za isti industrijski proces. Na splošno je VAMEC omogočil zmanjšanje porabe vode in prispeval k določenemu krožnemu gospodarstvu.

90%

eliminacija JPK

99%

eliminacija TSS

100%

odstranitev barve

Vinarije

Vinski sektor se je v zadnjih nekaj letih močno povečal. Ne samo po obsegu proizvodnje, temveč tudi po kakovosti in ravni povpraševanja. Sočasno pa so se tudi povečale zahteve po višji stopnji čiščenja odpadne vode. To je bil primer stranke VentilAQUA, saj njena stara naprava za čiščenje odpadne vode ni bila več primerna po zmogljivosti in zagotavljanja skladnosti z okoljskimi zahtevami.

Postavili so novo čistilno naprava s tehnologijo SBR, ki je v času med trgatvijo sposobna prečistiti do 200 m3 odpadne vode na dan. Proces je nadzorovan in voden s programom SmartSBR©, ki temelji na PLC-ju in ponuja veliko prilagodljivost čistilne naprave  glede na obremenitev med letom, na preprost in upravljalcu prijazen način.

+98%

eliminacija JPK

95%

eliminacija BPK5

90%

eliminacija dušika

90%

eliminacija TSS

Industrija plastike

Z namenom povečanja učinkovitosti in konkurenčnosti v zelo zahtevnem sektorju brizganja plastike, je eden večjih portugalskih podjetij po predstavitvi učinkovitosti sistema FRIESS EFC čiščenje odpadne vode zaupal podjetju VentilAQUA. Rešitev je omogočila znatno povečanje učinkovitosti s sočasnim  znižanjem obratovalnih stroškov. Pozitivni rezultati sistema čiščenja s FRIESS EFC v prvi tovarni so razširili še na druge proizvodne lokacije in tako okrepili položaj skupine kot vodilne v sektorju.

100%

eliminacija olja

100%

eliminacija delcev

90%

znižanje obratovalnih stroškov

Serigrafija in tisk

Industrija tekstilnega sitotiska je zelo razširjena po vsem svetu, zlasti v državah z močno tekstilno in oblačilno industrijo, kot je Portugalska, kjer v severni regiji svoja podjetja razvijajo številna mala in srednja podjetja. To je ena izmed mnogih strank VentilAQUA v sektorju, kjer standardna enota VAMEC rešuje problem nastale odpadne vode, ki prihaja iz postopkov čiščenja okvirjev. Vgrajeni sistem enot VAMEC s pretokom 1 m3/h čisti odpadno vodo, ki se po čiščenju lahko odvaja v kanalizacijo ali  po dodatni obdelavi ponovno uporabi.  Sistem čiščenja je enostaven za upravljanje in popolnoma avtomatiziran, ter tako omogoča strankam, da se lahko osredotočijo na svoje delo.

90%

eliminacija KPK

99%

eliminacija TSS

100%

odstranitev barve

Hoteli

Pomembna mednarodna veriga luksuznih hotelov je za hotel v Maroku podjetju VentilAQUA naročila čistilno napravo za čiščenje vseh odpadnih voda iz hotelske dejavnosti (pralnica, kuhinja, bazeni, stranišča)  ter njeno ponovno uporabo za namakanje hotelskih vrtov, na območju, znanem po svoji suhosti.  Dezinfekciji čiščene vode za zalivanje je bilo potrebno nameniti posebno pozornost, da ne bi prišlo do mikrobiloške kontaminacije hotelskih gostov ali do uničenja vegetacije zaradi uporabe oksidativnih/dezinfekcijskih kemikalij.

Podjetje VentilAQUA je postavilo čistilno napravo, ki temelji na biološkem procesu čiščenja (SBR proces) in je nadzorovano s  SmartSBR krmilnim sistemov in  dodatno  obdelavo, to je dezinfekcije čiščenje vode z ozonom na  enoti STERI+O3. Kapaciteta čiščenja znaša 70 m3/dan .  Vse odplake, ki nastanejo pri hotelski dejavnosti se združijo v egalizacijskem bazenu in nato prečistijo v SBR reaktorju. Čiščen iztok se na nato zadrži v bazenu za čiščeno vodo, kjer se nato preko dezinfekcijske naprave prečrpa v sistem za zalivanje. Celoten sistem čiščenja je postavljen popolnoma pod zemljo, integriran v arhitekturo hotela in sočasno  omogoča enostavno upravljanje in skoraj neviden obstoj.

99%

eliminacija KPK

95%

eliminacija BPK5

99,5%

ponovna uporaba vode

90%

eliminacija dušika

99,9%

eliminacija TSS

Lesna industrija

Proizvajalec lesenega pohištva, ki proizvaja moderno in klasično pohištvo, v svojih prostorih pa ima več kabin za barvanje, dnevno proizvede odpadno vodo, ki vsebuje ostanke barv in impregnacijskih sredstev. Odpadna voda ni primerna za ponovno uporabo.

Enota VAMEC s posebno kemično obdelavo za koagulacijo/flokulacijo omogoča podjetju, da vsakodnevno maksimalno odstrani KPK in BPK ter trdne snovi in barvo, kar ustvarja pogoje za ponovno uporabo čiščene vode. Količina vode, izgubljene v blatu in zaradi izhlapevanja, je manjša od 10 %, ta pa se nadomesti z vodo iz vodovoda in tako sočasno prepreči prenasičenost čiščene vode s solmi. Obdobje vračila investicije za enoto VAMEC je krajša od 2 let  v primerjavi z zbiranjem in odvozom odpadne vode, ki je bila praksa v preteklosti.

99%

eliminacija KPK

95%

eliminacija BPK5

99%

eliminacija TSS

100%

odstranitev barve

90%

ponovna uporaba vode

Kemija in farmacija

V zadnjih letih se je  število, raznolikost in sestava sintetičnih kemičnih spojin izjemno povečala. Njihova uporaba je vplivala na vse vidike sodobnega življenja. Posebno razširjena skupina kemičnih spojin so fenolne smole (fenol-formaldehidne smole ali bakelit). Te snovi imajo dokazano visoko stabilnost , visoko strupenost za vodno okolje ter rakotvornost, kar močno škodi zdravju ljudi.

99%

eliminacija COD

99%

eliminacija BPK5

99,9%

eliminacija formaldehida